Biz kimiz?

Ankara’da yoga denince ilk akla gelen, Türkiye’nin en köklü yoga ve meditasyon merkezi olan Ramaray Yoga ve Meditasyon Merkezi (Yoga Yaşam Bilim ve Kültür Derneği, Sri Govinda Math Yoga ve Meditasyon Eğitim Merkezi) 1990’lı yılların başlarında kurulmuştur. Derneğin Kurucusu ve Başkanı olan Ramaray (Hakdan Agun), 40 yılın üzerinde deneyime sahip bir yoga ve meditasyon ustası, yaşam bilimi ve kişisel gelişim uzmanı, üstün başarı danışmanı / direktörü (mentor), yaşam koçu ve Uzakdoğu savaş sanatları ustasıdır.

Merkezimizin amacı Yaşam Bilimi, kişisel gelişim, yoga ve meditasyon alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek topluma manevi değerleri yüksek, zihinsel ve bedensel açıdan sağlıklı ve faydalı bireyler kazandırmaktır.

Merkezimizdeki Dersler;Haftanın yedi günü, merkezimizdeki derslere katılabilirsiniz.

Değişik seviyelere göre planlanmış derslerimiz;

 • Yaşam Bilimi (The Science of Life),
 • Kendini Tanıma ve İdrak Etme Bilimi
 • (The Science of Self, Self Realization) ve
 • Tanrı’yı Tanıma ve İdrak Etme Bilimi
 • (The Science of God, God Realization) şeklinde üç ana başlıkta toplanmış olup, içerikleri genel hatlarıyla şöyledir:
 • Yoga nedir? Yoga Türleri, Amaçları ve Hatha Yoganın Beş Prensibi:
  • Uygun Dinlenme/Rahatlama/Yoga Nidra,
  • Uygun Hareket (Yoga Asanaları),
  • Uygun Nefes (Pranayama- Nefes Egzersizleri),
  • Uygun Diyet (Bilinçli Beslenme, Ayurvedik Beslenme),
  • Pozitif Düşünce (Meditasyon, Bilinçaltında Bastırılmıış Duygu ve Düşüncelerden Arınma).
 • Değişik Seviye ve Tekniklerle Meditasyon Dersleri (Başlangıç, Orta, İleri Seviye)
 • Bedenin Sırları, Zihnin Gücü / Mekanizması ve Ruhun Yapısıyla ilgili Bilgiler ve Uygulanabilir Özgün Teknikler

Derslerimiz, usta yoga eğitmeni Ramaray ve yetiştirdiği ekibi tarafından büyük bir özenle yürütülmektedir.

Hatha Yoga

Hatha Yoga, hareket ve nefesin mükemmel uyumudur…

“Yoga”nın dünya çapında giderek yaygınlaşmakta olmasına rağmen, Yoga adı altında sadece Yoga Asana’ları, yani fiziksel egzersizler ve birkaç temel nefes egzersizleri öğretilmekte, zihinsel hastalıkları yok etme ve manevi eğitim konusuna ise hiç değinilmemektedir. Fiziksel egzersizlerin ve nefes çalışmalarının yararlı olduğu konusunda hiç şüphe yok, ama zihnin arındırılması üzerinde durulmadığından Yoga’nın etkisi sınırlı kalır, çünkü fiziksel şikayet ve hastalıkların %90’ı zihinden kaynaklanır.

Merkezimizdeki Hatha Yoga Sistemi, Mükemmel Bir Yoga Sistemidir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı mükemmel duruma getiren hem maddi, hem de manevi bilgiler içerir. Merkezimizde Yoga Eğitimi bir okul anlayışı çerçevesinde yürütülmekte; öğrenciye bedenin sırları, zihnin mekanizması ve ruhun yapısıyla ilgili açık ve net bilgiler aktarılmaktadır.

Zihin yönetimini ve mükemmel fiziksel sağlığı amaçlayan Hatha Yoga çalışmaları, Beş Temel Prensip çerçevesinde yürütülmektedir.

Hatha Yoga çalışmaları, sübtil enerji kanallarının ve vücudumuzun enerji merkezleri olan çakraların açılmasını ve enerjinin bedenimizde özgürce hareket etmesini sağlar. Pranayama (nefes) çalışmaları ile zihin durur, öyle ki içimizdeki ışığın (özbenlik) farkına varırız. Bu şekilde Hatha Yoga bizi Meditasyon çalışmalarına hazırlamış olur.

Hatha Yoga hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Sripad Ramaray’ın yazdığı “Yoga: Bir Yaşam Bilimi” adlı kitabı Merkezimizden temin edebilirler. Tel: (0312) 441 58 57

Raja Yoga

Meditasyon, zihni düşüncelerden arındırmak ve anı yakalamaktır. Zihinde düşüncelerin söz konusu olmadığı bu bilinç durumunda ne geçmiş ne de gelecek, sadece ve sadece ‘an’ vardır. Zaman ve mekanın olmadığı sonsuz an’ın içinde ise, yalnızca “Ben, Öz” bilinci vardır.

Zihin yoluyla elde ettiğimiz bütün mutluluklar geçiçi ve kısa sürelidir, doğa tarafından kısıtlanmıştır… Tıpkı gölün yüzeyi dalgalarla çalkalandığında dibinin görülememesi gibi, zihinde dalgalanan düşünce, istek ve arzular ile öz’ü de görmek mümkün olmaz. Uzun süreli mutluluğa ve gerçek huzura ulaşabilmenin yolu; zihni berraklaştırıp (düşüncelerden arındırıp) an’ı yakalamak ve gerçek benliği idrak etmektir. Böylece “yanılsamalı” yaşantı gerçeğe dönüşür.

Zamanın, mekanın ve nedenselliğin var olmadığı bu gerçek durum; tanık olmaktır, izlemektir, özgürlüktür, duyarlılıktır, sessizliktir, uyanıklıktır (samadhi, Nirvana), yaratıcılıktır, farkındalıktır, anlayıştır, keyiftir, mutluluktur…

Kundalini Yoga

Tüm manevi yolların nihai amacı kişideki mevcut olan “Shakti”yi (İlahi Enerji) harekete geçirmek ve kişiyi içe – merkeze – döndürmektir. Yöntem ne olursa olsun nihai hedef, içsel bilinci uyandırmak ve farkındalığı artırmaktır. Japa (Zikir), Tapas (Riyazet), Hatha Yoga ve diğer tüm spiritüel çalışmaların hepsinin amacı, “Shakti”yi (İlahi Güç) uyandırmak olmakla birlikte genellikle zor ve uzun süreçlere gereksinim duyarlar.

Kişinin sadece ve sadece kendi çabasıyla “Shakti”yi (İlahi Enerji) uyandırabildiğine dair örneklerin sayısı, tarihte bir ya da ikiyi geçmemektedir. Tüm Manevi çalışmalar “Shakti”nin (İlahi Enerji) uyandırılmasına yönlenmiş olmakla beraber, bu, “Ruhsal Uyanış” sistemi sayesinde çok daha kolay bir yoldan gerçekleştirilebilir. Tabii ki, bu açıklamadan tüm ibadetlerin, adanmışlığın ya da kutsal kitaplar üzerinde çalışılmaların gereksiz olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. Tüm manevi eğitimler “Ruhsal Uyanış” sonrasında “Chit Shakti”nin (Zihin Gücü) gerekli alıcı kapasitesini artırmak için çok önemlidir.

Uyandırılmadan önce “Shakti” (İlahi Enerji) dışarıya dönük olup dünyevi -maddi- olgulara gömülüp kalır. “Shakti” (İlahi Enerji) uyandırıldıktan sonra, kişinin gözlerini kapatıp spiritüel egzersizlerine başlamasıyla “Shakti” (İlahi Enerji) içe döner ve “Chita”da (Zihin) Biriken İzlenimlerin Arınma süreci başlar. “Shakti” (İlahi Enerji) geçmişteki eylemlerin tohumlarını çıkartarak onları “Kriya”lara (Otomatik Hareketler) çevirir. Böylece kişide bedensel, zihinsel, duyusal ve entellektüel düzeyde “Kriya Çıkartma” (Otomatik Arınma) süreci başlar. Bu süreç içerisinde “Ben”lik yoktur; kişi “Kriya”ları bedeninde hissederek çeşitli ruhsal ve mental deneyimler yaşar ve bu deneyimler sırasında başka bir gücün (Shakti) bunlardan sorumlu olduğunun idrakine varır.

Bu nedenle “Ruhsal Uyanış” sistemi, “İspatını Kendi İçinde Taşıyan” sistem olarak adlandırılır. Bu, kişinin sadece kendinin deneyimleyerek algılayabileceği bir sistemdir.

Bhakti-Yoga

Bhagavad-gita Dersleri

“Doğan güneşin her şeyi aydınlatması gibi kişi de cehaletin karanlığını yok eden bilgi ile aydınlandığı zaman her şeyi açıkça görür.” Bg. 5.16

“Ruh için ne doğum ne de ölüm vardır. O var edilmemiştir; var edilmez ve var edilmeyecektir.” Bg. 2.10

“Benim elim, benim ayağım, benim zihnim, benim bedenim”…

Doğal olarak, bu noktada aklımıza bir soru gelir; “Ben kimim?

Bu sorunun cevabını arayış, daha yüksek bir gerçeğe götürecek soruların yolunu açar. “Tanrı kimdir?”, “Nereden geldim?”, “Bu dünyadaki amacım nedir?”, “Ölümden sonra nereye gideceğim?” …

Manevi hayat için her yönden gerekli temel ebedi prensipleri içeren bilgelik cevheri Bhagavad-gita’daki güzellik, tüm insanlığa yol göstermesidir. Kutsal metinlerin arkasında saklı olan gizemli gerçeğe ışık tutan bu kutsal kitapta açıklanan dört temel çeşidi ile herkes kendi yapısına uygun bir yol bulabilir: Karma Yoga’da hizmeti, Gyana (Jnana) Yoga’da bilgiyi, Raja Yoga’da zihni, Bhakti Yoga’da ise kalbi (aşkı) kullanarak nihai amaca ulaşabilir. Bhagavad-gita’da açıklanan Tanrı kavramı da farklı bilinçlere hitap eder.

Bhagavad-gita derslerinde, Vedik metinler derinlemesine incelenmekte ve Zen, Sufizm gibi derin felsefi kaynaklardan günümüze uygun gerçek yaşam bilgisi sunulmaktadır.

Kirtan (Mantra Meditasyonu)

Mantra: Zihni cehaletten kurtaran titreşim

“Doğan güneşin her şeyi aydınlatması gibi kişi de cehaletin karanlığını yok eden bilgi ile aydınlandığı zaman her şeyi açıkça görür.” Bg. 5.16

“Mantra söyle ve mutlu ol.” Hepimiz mutluluğu arıyoruz, fakat gerçek mutluluğun nerede olduğunu bilmiyoruz. Oysa, gerçek mutluluk içimizdedir ve ancak kalbimizi ve zihnimizi arındırıp kendi öz varlığımızı keşfettiğimizde, ona ulaşabiliriz.

Kirtan, sahte benliğin etkisinden bizi özgür bırakan ve kalbi arındırmaya yarayan en etkili yöntemlerden biridir. Çeşitli mantra’ların tekrarlanarak, müzik eşliğinde, toplu olarak söylendiği bu uygulama ile gerçek özgürlüğe ve mutluluğa ulaşılır.

Mantraların en yücesi Hare Krishna Maha-mantra’dır.

Hare Krishna Hare Krishna / Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama / Rama Rama Hare Hare

Sözcüklerinden oluşan Maha-mantra (Yüce Mantra); bizi gerçek mutluluğa, huzur ve bilgiye götüren en kolay yöntemdir.

Maha-mantra; din, dil ve kültür farkı gözetmeden herkes tarafından kolayca söylenebilir.

Maha-mantra, kendini tanımak, bilinç üstünü (süper bilinç, super-consciousness) elde etmek, tekrarlanan doğum-ölüm çarkından kurtulmak ve yüce amaca ulaşmak için zikredilen bir mantra’dır.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

08:00-19:00

Salı

08:00-19:00

Çarşamba

08:00-19:00

Peşembe

08:00-19:00

Cuma

08:00-19:00

Cumartesi

08:00-19:00

Pazar

08:00-19:00

İletişime Geç